Nabídka služeb: komplexní gynekologická péče

 • preventivní prohlídky sestávající z kolposkopie, stěrů z děložního čípku ke zjištění přednádorových změn a jako standart je u nás součástí prevence i ultrazvukové vyšetření malé pánve.
 • provádíme diagnostiku nosičství lidského papilomaviru,který se výrazně podílí na vzniku rakoviny děložního čípku
 •  očkujeme proti rakovině děložního čípku
 • laserové výkony pro léčbu vybraných forem stressové inkontinence a k plastickým korekcím pochvy a zevního genitálu
 • denzitometrie -diagnostika a léčba osteoporozy ( řídnutí kostí ).Vyšetření je vhodné pro všechny klientky od 45 let.Jste-li nositelkou rizikových faktorů jako je například genetická zátěž nebo předčasná menopauza pak i dříve. K dispozici je celotělový denzitometr vyšetřující segment páteře a oblasti krčku stehenní kosti.
 • prevence rakoviny tlustého střeva.Týká se klientek od 50 do 55 let 1xročně, nad 55 let 1x za 2 roky. Vyšetření provádíme novou semiimunologickou metodou,která je velmi jednoduchá a výrazně přesnější než metody předchozí,provádí se z jednoho odběru a není před ním třeba úpravy stravovacích zvyklostí
 • součástí ordinace je zákrokový sál pro výkony jednodenní chirurgie - pro klientky všech pojišťoven včetně hysteroskopií,abrazí a léčby onemocnění Bartholiniho žlázy,vše v ambulantním režimu
 • zajišťujeme komplexní péči o těhotnou včetně utrazvukové diagnostiky a včasného záchytu možných vrozených vývojových vad plodu
 • péčujeme o všechny typy rizikově těhotných
 • léčba neplodnosti zahrnující diagnostiku a léčbu celého páru a to i pro klientky a páry, které nejsou v naší ordinaci registrovány,hormonální příprava před odběrem oocytů v programech IVF
 • nově možnost darování vajíček - je-li Vám 18 - 33 let, jste svobodná, rozvedená nebo vdova, netrpíte chronickým onemocněním a máte minimálně středoškolské vzdělání. Výška finanční kompenzace 15-25 000 Kč.
 • od března 2013 možnost 3D a 4D záznamu u těhotných klientek, provádíme optimálně ve 26.-28.týdnu gravidity
 • od ledna 2012 nastřelování náušnic již od kojeneckého věku - náušnice zlacené titanové Blomdahl
 • testování poruch krevní srážlivosti - vhodné při pravidelném užívání antikoncepce
 • testy na nosičství genetických poruch způsobujících nádorová onemocnění
 • CENÍK JE K DISPOZICI V ORDINACI