Kontakty

G-MEDA s.r.o.
gynekologická ambulance

 

tel.:   515 244 854, 606 485 784

mail: gmeda@seznam.cz slouží pouze ke sdělování výsledků laboratorních a  cytologických vyšetření, nikoli k objednávání

         gmeda-laser@seznam.cz pro objednávání laserových výkonů

web: www.gynekologieznojmo.cz, www.laserznojmo.cz

IČO: 292 78 716

LÉKAŘI:

MUDr.Anita Rozvadovská

absolutorium na Univerzitě Karlově v Hradci Králové v roce 1994, I. atestace z gynekologie a porodnictví v r. 1997, II.atestace v r. 2002.Člen ČGPS JEP, Sekce ultrazvukové diagnostiky, Sekce klimakterické medicíny, Sekce dětské gynekologie ,Společnosti pro akupunkturu a Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu. Klinická praxe
Nemocnice Znojmo a FN Brno Obilni trh.

2.jpg

MUDr.Šárka Pavková

absolutorium na Masarykově univerzitě v Brně v r. 2000. Atestace z gynekologie a porodnictví v r. 2003. Člen ČGPS JEP, Sekce ultrazvukové diagnostiky,Sekce fetální medicíny.Držitel mezinárodní certifikace ultrazvukové diagnostiky FMF. Klinická praxe Nemocnice Znojmo , FN Brno Obilní trh a Centrum prenatální diagnostiky Brno

 

 

 

 

 

5.jpg

 

MUDr. Arnošt Růžička

 

Absolutorium na Masarykově univerzitě v Brně,atestace z oboru anesteziologie a resuscitace v r.1992. Klinická praxe oddělení ARO Nemocnice Znojmo. V současné době lékař Záchranné služby Jihomoravského kraje,zajišťuje anestezii na zákrokovém sále ordinace.

 

15.jpg

SESTRY

z.s. Jana Polická

1.jpg

 

z.s. Jana Sokolová,DiS

8.jpg

 

z.s. Janoušková Kristýna

2.jpg